KennelPepperjack.Com © 2014                    

Kennel Pepperjack

 

Velkommen til Kennel Pepperjack

 

Vi driver ett lite oppdrett av Cocker Spaniel. Vi har kun 1-2 kull pr. år, og hundene bor inne med oss. Våre valper er med oss på det vi foretar oss, og blir derfor godt sosialisert med folk og fe.

 

Vi ønsker å være med å bidra til at Cocker spaniel skal få være en sunn og funksjonell hund som skal være til glede for seg selv, familien sin og samfunnet for øvrig.

Cocker spaniel skal være en hund med godt gemytt. Den skal utstråle lykke og være glad i livet. Den kan ha ett stort spenn i aktivitetsnivå og det gjelder å være bevisst på hva man ønsker seg når man anskaffer seg rasen.

 

Vi har fokus på gemytt og helse og ønske om å holde rasen ved ett fornuftig eksteriør med tanke på funksjonalitet.

 

Hjemmesiden er dessverre ikke helt optimal, da jeg har blitt nødt til å legge siden i ett program jeg ikke skjønner all verdens av. Jeg jobber stadig med siden , men har litt problemer med å få alt på riktig sted.

Derfor blir det litt så som så inntil vidre.

Jeg skal prøve å følge opp kullene bedre i bloggen som det nå skal finnes en link til her på forsiden i høyre marg.

Om det er noe fra den gamle hjemmesiden som ønskes (info fra tidligere kull eller lignende) er det bare å kontakte meg så skal jeg se hva jeg finner.

 

 

 

 

Valper

 

Vi planlegger ikke valper igjen før tidligst høsten 2016.

 

Les om hva som skjer i Bloggen>>